[optional] Choose music to get you in the mood of Treasure Hunting!
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
4de opdracht (4 van 11) is het ontcijferen van een code en mij een naam bestaande uit drie woorden doorsturen.

Code: jfkb zilzh ld
Oplossing opdracht #1: 17 (zeventien)
Oplossing opdracht #2: 1787
Oplossing opdracht #3: Stonehenge